graf Čoskoro
Vám spracujeme
ekonomickú analýzu
podniku
VIAC
grafikaNavrhneme Vám
Logo
Webový dizajn
firemnú identitu
obalový dizajn
propagačnú grafiku
VIAC
it o vaše zariadenia
a dokumenty
sa postarajú
IT a Virtuálny asistent
VIAC
kupon

Každá prvá konzultácia je u nás ZDARMA

Neváhajte nás kontaktovať a my si s Vami dohodneme
online konzultáciu alebo osobné stretnutie.

Preklad reklamných textov

Zaujmite nielen slovenských, ale aj zahraničných zákazníkov.

Preložíme Vaše reklamné texty, obsahy sociálnych sietí, webové stránky, firemné portfóliá, e-maily do nemeckého, anglického, ruského, prípadne francúzskeho jazyka. Nebojte sa osloviť aj zahraničných zákazníkov prostredníctvom preložených príspevkov.
Reklamne-Texty

Čo je služba virtuálny asitent?

Dovoľte, aby sme Vám predstavili službu Virtuálny asistent, ktorá Vám môže byť skvelou náhradou klasického firemného asistenta.

Pomôžeme Vám so všetkým od spracovania dokumentov a pošty cez plánovanie stretnutí, až po prípravu zmlúv, faktúr a tvorbu tabuliek a prezentácií.